Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

1. Vilken bild får du av doktor Glas? Hur är han som person? Hur ser hans liv ut? Vilket är hans problem i livet?

2. Vad tycker Glas egentligen om sitt yrke, hur ser han på läkarens plikter?

3. Varför är Glas så ensam? Vad har han för inställning till kvinnor?

4. Vilken bild ger Glas av pastor Gregorius? Varför avskyr han honom så mycket? Hur tror du att Gregorius ser på Glas?

5. Vilken bild ger Glas av Helga, vem tycker han är ansvarig för att Helga är så olycklig? Varför väljer han att hjälpa henne?

6. Hur är stämningen i romanens Stockholm? Hur är det att leva där? Hur märks det att romanen utspelar sig i en annan tid?

7. Doktor Glas är en dagsboksroman. Vad är utmärkande för denna typ av roman?

(ur Känn på litteraturen 3, Markstedt, Sandberg, Sanoma utbildning)


Populära inlägg